Einde jaar periode

Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.

De avondklok tussen middernacht en 5.00 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod. Er tijdelijk een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk, ondanks de dalende cijfers van zwaar gewonden ... dit al zeker tot 15-01-2021.

Ondanks verschillende tegenstrijdige berichten in de media, mogen wij blijven verkopen.

Het bezit en gebruik van F1 vuurwerk is toegestaan.

Essen Press, uw vuurwerkspecialist !

Essen Press is een erkend vuurwerkverkooppunt. We zijn in orde met de regelgeving en bezitten alle vergunningen voor de verkoop van CE gekeurd vuurwerk. Voor de aankoop van vuurwerk categorie F1 en F2 moet je minstens 16 jaar zijn, voor de categorie P1 Technisch vuurwerk (hardere knal, Bengaals vuur en rook) moet je minstens 18 jaar zijn, en dit ook kunnen staven aan de hand van je ID kaart.

Wij verkopen het ganse jaar vuurwerk en volgen een assortiment van Pyrostar, Original, Zena en Bonbridge : batterijen voor feestjes en of trouwpartijen, Bengaals vuur en rookstaven voor sportmanifestaties in diverse kleuren, pijl- en sierpakketten, Flowerbets- en compounds,  sier- en natuurlijk knalvuurwerk.

Hou het steeds veilig ! Iets niet in voorraad, wij bestellen dit graag voor U. Snelle levertijd !

Vuurwerk